Joseph Việt


Tôi tưởng …

Joseph Việt

Tôi tưởng mình chịu khó, thật ra số lần khó chịu nhiều hơn trong đời.
Tôi tưởng mình ít nông nổi, thật ra tôi vẫn vướng hoài khi nổi nóng.
Tôi tưởng mình bao dung, thật ra tôi dễ...bung dao.
Tôi tưởng mình tỉnh táo, thật ra trái táo còn tỉnh hơn tôi.
Tôi tưởng mình dễ thương, thật ra thương không dễ.

[về đầu trang]