Lm.Louis Nguyễn Anh Tuấn


Gia đình Kitô hữu: cánh cửa Đức Tin mở ra cho đôi vợ chồng

Lm.Louis Nguyễn Anh Tuấn

Ngôi nhà có mái che nắng che mưa, có tường chắc chắn để chắn gió bão, biểu tượng của căn nhà rất là quan trọng, muốn nói lên một cộng đồng sống với nhau êm ấm, ổn định, thuận hòa, bình an, căn nhà còn có cái bếp để làm ấm lòng khi ta đói, ta khát.

[về đầu trang]