M.D.


Những tâm tình sau Khóa 8 Nazareth

M.D.

Những lo lắng, nhọc nhằn, và tính toán rồi cũng đã qua. Khóa Nazareth 8 đã kết thúc một cách đẹp đẽ, mang lại ơn phúc thật dồi dào cho tất cả những ai đã tham dự. Từ những bạn trẻ đến những người lớn tuổi. Từ những tham dự viên lúc đầu đến với khóa một cách tò mò, nghi ngờ, hoặc miễn cưỡng, đến những khóa viên tự nguyện và thiết tha tìm hiểu.

[về đầu trang]