Anmai and CSsR


Bài học về khiêm nhường Đức Cố Hồng Y Phạm Đình Tụng để lại cho chúng ta

Anmai and CSsR

Sinh - tử là quy luật có từ muôn thuở, đã là người khi cất tiếng khóc chào đời thì đến một ngày nào đó cũng phải trở về Nguồn Cội.

[về đầu trang]