Nguyễn Đình Thắng


Chúng tôi không là Việt Kiều

Nguyễn Đình Thắng

Năm ngoái, một cô du sinh Việt Nam theo học chương trình tiến sĩ ở Hoa Kỳ phỏng vấn tôi cho luận án của cô ấy với đề tài: Cách nào để chính quyền Việt Nam đến với Việt kiều ở Mỹ.
 
Những người không còn hộ chiếu VN liệu có phải là Việt Kiều?
 
“Trước hết hãy ngưng gọi chúng tôi là Việt kiều,” tôi trả lời.
 

[về đầu trang]