Nguyễn Đức Linh


Luật Pháp Hoa Kỳ (Thực dụng tổng quát)

Nguyễn Đức Linh

Tiết trời tuy giá lạnh, nhưng bà con ta, nghe tin có thầy Sáu SAN nói chuyện về Pháp Luật Hoa Kỳ, dù thời tiết khắc nghiệt, đồng hương người Việt  vẫn không quản rét mướt rủ nhau đến hội Thân hữu Việt Mỹ đường NW23ST đông nghẹt hội trường tham dự buổi thuyết trình về Pháp luật xứ Cờ  Hoa (Hoa kỳ).

[về đầu trang]