Phạm Huy Thông


Đức Phanxicô: 1 năm trên ngai Giáo hoàng

Phạm Huy Thông

Năm 2013 đánh dấu một sự kiện lớn hiếm có của Giáo Hội Công Giáo hoàn vũ là việc Giáo hoàng Bênêdictô XVI từ nhiệm tháng 2-2013 và sau đó mật nghị Hồng Y đã bầu ra Giáo hoàng kế nhiệm thứ 266 của Giáo Hội Công Giáo. Đó là Hồng Y Jorge Mario Bergoglio của Argentina với tước hiệu Phanxicô. Tân Giáo hoàng 76 tuổi, đã từng bị cắt một thùy phổi năm 21 tuổi.

[về đầu trang]