By Kerri Lenartowick


Ngăn chặn cám dỗ bằng Lời Chúa – ĐTC khuyên nhủ

By Kerri Lenartowick

Vatican City, -9-03-2014/07:25am (EWTN News). Lời huấn từ trong giờ đọc kinh Thiên Thần Truyền tin ngày Chúa nhật hôm nay, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến sự quan trọng ngăn chặn lại cám dỗ bằng cách tìm ẩn náu trong Lời của Chúa.
 

[về đầu trang]