Lm. Trần Đức Anh, O.P


Công nghị phong 20 Hồng Y và xác định lễ phong 4 hiển thánh

Lm. Trần Đức Anh, O.P

VATICAN. Sáng ngày 14-2-2015, ĐTC Phanxicô đã chủ sự công nghị tấn phong 20 Hồng Y mới, trong đó có ĐHY Nguyễn Văn Nhơn, đồng thời xác định sẽ tôn phong 4 thánh nữ vào ngày 17-5-2015.
 
Đây là công nghị lần thứ 2 ĐTC Phanxicô chủ sự tại Đền thờ Thánh Phêrô để tấn phong Hồng Y Lần đầu tiên ngày 22-2 năm 2014 để phong 19 Hồng Y và lần này 20 vị thuộc 18 quốc tịch.
 

Đức Thánh Cha tấn phong 19 Hồng y mới

Lm. Trần Đức Anh, O.P

VATICAN. Sáng ngày 22-2-2014, lễ kính Tòa Thánh Phêrô, ĐTC Phanxicô đã nhóm Công nghị đầu tiên để tấn phong 19 Hồng Y mới.
 

[về đầu trang]