Thái Đỗ sưu tầm


Đôi mắt của trái tim...!!!

Thái Đỗ sưu tầm

Celine Dion có một bài hát “Because You Love Me”, lời ca viết rằng: "Nếu em không nhìn thấy, anh sẽ làm mắt em, nếu em không thể nói, anh sẽ là tiếng em".  Lời bài hát đã khiến tôi nhớ đến một đôi vợ chồng mù ở trong thôn của bà ngoại.

Đôi vợ chồng mù trong thôn bà ngoại tôi năm nay đã sắp sửa tám mươi tuổi, đã có một đàn con cháu.
 

[về đầu trang]