Ngôn Đoái


Những điều tôi ghét nhất khi nghĩ và nói về Việt Nam

Ngôn Đoái

Một số bạn hữu tôi bảo tôi viết về nạn xách nhiễu, hối lộ và ăn trộm ở các phi trường tại Việt Nam. Tôi đã suy nghĩ và cũng đã có dịp đọc nhiều bài viết về đề tài này. Bài nào, tác giả nào cũng than thở, cũng phàn nàn và tỏ vẻ bất mãn, cay đắng về phương cách điều hành cũng như giải quyết nạn tham nhũng, hối lộ và ăn cắp ở các phi trường, đặc biệt, đối với những Việt kiều.

Đêm Gia Đình Hồi Tâm và Hội Thảo Costa Mesa, 7 tháng 2 năm 2014

Ngôn Đoái

Chúng tôi đến hội trường nhà xứ St. John The Baptist thuộc thành phố Costa Mesa tương đối sớm.

[về đầu trang]