Elise Harris


Tình yêu thương Kitô Giáo không phải là màn kịch quảng cáo

Elise Harris

Vatican City, ngày 09-01-2014 /09:32 am (EWTN News/CN A).  Trong Thánh Lễ hôm nay, Đức Thánh Cha Phanxicô  trình bầy về tình yêu thương của Kitô giáo, giải thích rằng vấn đề ấy không phải là một hình thức chủ nghĩa lãng mạn ích kỷ, nhưng đúng hơn là một cái gì đó “cụ thể” nó đòi hỏi sự hy sinh.

[về đầu trang]