TS Phạm Huy Thông


Mấy kỷ niệm về Đức Hồng y Phaolô-Giuse Phạm Đình Tụng

TS Phạm Huy Thông

Tôi gọi điện thoại cho cha Thư ký Lê Trọng Cung. Cha xác nhận tin Đức Hồng y Phaolô- Giuse đã được Chúa gọi về lúc 10h10 ngày 22-2-2009. Tôi vội báo tin cho Đức cha Thái Bình. Ngài hoảng hốt: Vậy bây giờ tôi phải đến Toà Tổng giám mục Hà Nội ngay.

[về đầu trang]