Nguyễn Tài Ngọc


Tại sao phụ nữ thích mang xách tay đồ hiệu đắt tiền?

Nguyễn Tài Ngọc

Đời sống có nhiều chuyện khúc mắc khó hiểu, thế nhưng theo thời gian bộ óc chúng ta mở mang và thu thập trí thức để tìm ra câu trả lời, và cho đến khi chúng ta gần hui nhị tỳ thì hầu như là không có câu hỏi nào mà bộ óc chúng ta không có lời giải đáp.
 

[về đầu trang]