Lm. Ignatiô Trần Ngà


Gia đình kitô hữu cũng là thánh gia thất

Lm. Ignatiô Trần Ngà

Một giảng viên giáo lý đặt câu hỏi với các học sinh: "Hôm nay, chúng ta mừng lễ thánh gia thất. Vậy Anh hỏi các em: trong Hội Thánh, có bao nhiêu thánh gia thất".
 

[về đầu trang]