Kerri Lenartowick


Kitô Giáo giúp cho phụ nữ vượt khỏi cảnh nghèo khó

Kerri Lenartowick

Một nhà nghiên cứu tại Đại học Georgetown ở Washington D.C. đã nhận thấy rằng những phụ nữ nghèo khổ ở Ấn dộ trở nên có năng lực hơn để cải thịên hòan cảnh kinh tế của họ sau khi cải đạo sang Kitô giáo..
 

[về đầu trang]