Nguyễn Duy An


Những người lính Mỹ và những vết thương không bao giờ lành

Nguyễn Duy An

Tôi rất ngạc nhiên khi bà thư ký dẫn vị sĩ quan an ninh của Sở vào văn phòng với nét mặt hoảng hốt và rụt rè lên tiếng:
 
- Duy à... Có chuyện rồi! Ðại Úy Morrow cần gặp riêng Duy.
 
Bà ta vội vã quay lưng, với tay đóng cửa và bước nhanh ra ngoài.
 
Tôi vừa bắt tay Đại Úy Morrow vừa hỏi:
 

[về đầu trang]