Lm. Đặng Xuân Thành


Đức Hồng Y Phạm Đình Tụng: Một Người Thầy, Một Người Cha

Lm. Đặng Xuân Thành

CÁO PHÓ

Trong niềm tín thác vào Chúa Kitô Tử nạn và Phục sinh,
Tòa Tổng Giám mục Hà nội kính báo :
Đức Hồng Y Phaolô-Giuse
PHẠM ĐÌNH TỤNG

nguyên Tổng Giám mục Hà nội

[về đầu trang]