Ba Phải


Sơ "xuất" con nhận hết (Vui cười)

Ba Phải

Chữ nghĩa Việt Nam thật là phong phú và có nhiều ý nghĩa. Nghĩa đen rồi nghĩa bóng. Có khi lại vừa đen lại vừa bóng. Chỉ cần đọc sai một tí, đặt dấu chấm, dấu phẩy sai một tí là ý nghĩa khác liền.
 
Chẳng vậy mà trong một buổi tiệc tạ ơn nọ, vị chủ tịch cộng đoàn đứng trước máy vi âm dõng lạc tuyên bố:

[về đầu trang]