Như Hải


Chỗ Dựa

Như Hải

Ngày bé, lần đầu tiên khi mới tập đạp xe là lúc mình 6 tuổi đang học lớp một.  Khi ấy ba mình giữ cái yên xe cho mình đạp.  Mình thì bé xíu, xe đạp thì to, nên mình cứ loi choi như con gà con. 
 

[về đầu trang]