Võ Ngọc Huyền Lan


Cảm nhận hồng ân từ Thánh Lễ

Võ Ngọc Huyền Lan

Với công việc hằng ngày nơi cửa tiệm bán hàng thời trang phụ nữ, sáng mở cửa dọn hàng và bán hàng, chiều tà dọn dẹp và đóng cửa, một ngày như mọi ngày chẳng có gì đáng kể hay phàn nàn… nhưng…
 

[về đầu trang]