Nguyễn Ngọc Duy Hân


Chồng ơi là chồng!

Nguyễn Ngọc Duy Hân

Nếu gặp nhau 20 năm về trước, chắc chắn chúng tôi sẽ được gọi là Ngũ Long Công Chúa. Tiếc thay sau khi giã từ thời độc thân hoa mộng, chúng tôi bắt đầu xuống sắc: đầu óc chậm chạp, nhan sắc phai tàn, miệng hay nói, đêm nằm thấy toàn ác mộng. Cũng may chúng tôi còn có cơ hội gặp nhau thường xuyên, chia sẻ những kinh nghiệm, những nỗi bực bội hằng ngày nên cũng bớt stress. Bây giờ chúng tôi đã ...

[về đầu trang]