Giao Le sưu tầm


Mẹ vợ. Ai muốn lấy vợ cần phải biết!

Giao Le sưu tầm

Mẹ vợ là một nhân tố không thể thiếu và không thể không đề phòng trong hôn nhân.. Nhiều cặp vợ chồng đã tan vỡ, hoặc hạnh phúc vì mẹ vợ. Ở mỗi quốc gia, mẹ vợ lại có một biệt danh và nỗi sợ hãi khác nhau .
Xin thống kê để các ông chồng tham khảo :

[về đầu trang]