Jeanne K


Chồng em Bắc Kỳ 54

Jeanne K

Hồi nhỏ, mỗi lần nghe hai chữ “Bắc Kỳ” tôi tự nhiên thấy mất cảm tình.

[về đầu trang]