Phương Tôn


Đạo đức của người làm khoa học: Không hợp tác với Trung Cộng

Phương Tôn

Không ai còn lạ lẫm về việc trình độ khoa học của Trung Cộng ngày càng tiến nhanh là do gián điệp đi đánh cắp công nghệ của các nước Tây phương và nhất là đảng Cộng Sản dùng tiền để chiêu dụ các khoa học gia tài giỏi trên thế giới về hợp tác.
 

[về đầu trang]