Nguyễn Hữu Huấn


Cái duyên Nam Bắc

Nguyễn Hữu Huấn

Khi ngồi viết những giòng chữ này thì vợ cháu đang ngủ say sưa trên giường. Nhìn đôi chân dài thườn thượt của bà thò ra khỏi chăn, tự nhiên cháu bật cười.
 

[về đầu trang]