Tâm Linh Vào Đời


Giáo Hội trong thế giới

Tâm Linh Vào Đời

- Buổi Triều Yết Chung hôm thứ Tư 26 tháng Sáu
- Đức Hồng Y George Pell nói về việc cải tổ Giáo triều Rôma
- Bộ Phụng Tự qui định thêm tên Thánh Giuse vào Kinh Nguyện Thánh Thể
- Các nhà phò sinh Ái Nhĩ Lan
- Phong thánh cho đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II có thêm triển vọng

[về đầu trang]