Phan Văn Sỹ


Noi gương Thánh Gia Nazareth

Phan Văn Sỹ

Gia đình là nền tảng của xã hội và Giáo Hội, gia đình nếu có cuộc sống trọn hảo, kỷ cương, đầm ấm, hạnh phúc thì sẽ không gây tác hại, xáo trộn cho xã hội và Giáo Hội vì những đứa con được giáo dục từ thuở nhỏ trong gia đình.

[về đầu trang]