Vivan Trần


Nếu…mai không còn anh!

Vivan Trần

Nếu mai không còn anh
Em sẽ ra sao nhỉ
Không còn ai thủ thỉ
Cũng chẳng ai dỗ dành

Trời kia hẳn chẳng xanh
Như khi mình chung bước
Gió hanh se se lạnh
Hay vì không có anh ???

Nếu mai không còn anh
Ai cùng em ra biển
Nghe sóng hoài kể chuyện
Thủa xưa mình quen nhau ....

[về đầu trang]