Lm. Giuse Vũ Tiến Tặng


Dân Pháp tiếp tục biểu tình chống luật hôn nhân đồng giới

Lm. Giuse Vũ Tiến Tặng

PARIS - Chúa Nhật 26/05/2013 tới đây Ban Tổ Chức có tên « Biểu tình cho tất cả mọi người » tiếp tục xuống đường lần thứ ba trên phạm vi toàn quốc. Tất cả người tham dự đều tập trung về thủ đô Paris.
 

[về đầu trang]