ĐGH Phanxicô


Hãy trở thành những công cụ của Hiếp Nhất và Hiệp Thông

ĐGH Phanxicô
Người chuyển dịch: 
Phaolô Phạm Xuân Khôi

“Mỗi người trong tất cả chúng ta đều phải là người rao giảng Tin Mừng, đặc biệt là bằng cách sống của mình!... (hãy) trở thành những công cụ của sự hiệp nhất và hiệp thông với Thiên Chúa trong thế giới của chúng ta.”
 

[về đầu trang]