Trần Thiện Phi Hùng


Cô nhi viện và viện dưỡng lão

Trần Thiện Phi Hùng

Từ xưa đến nay, tôi chưa bao giờ có ý tìm lại cha mẹ. Tôi hiểu rằng những đứa con lai, nhất là lai Mỹ đen như tôi, là những đứa con ngoài ý muốn; hầu như ít khi biết thực sự cha của đứa trẻ là ai.
 

[về đầu trang]