Tom Trần sưu tầm


Thi tán gái (Vui cười)

Tom Trần sưu tầm

Một ông bố suốt ngày phàn nàn với con trai: "Trai tráng ngần này tuổi đầu rồi mà vẫn không tài nào có được con bồ, thằng này kém quá! Kém hơn tao rồi!"
 
Cậu con trai gân cổ:
 
- Bố có giỏi thì tán thử xem, con với bố ra ngoài kia, thi xem ai tán được trước?
 
- Đi thì đi, tao sợ gì!
 

[về đầu trang]