P.V. sưu tầm


Bị té!... (Vui cười)

P.V. sưu tầm

Tại một xứ đạo nọ vị linh mục ngồi tòa luôn luôn phải nghe tội “ngoại tình”. Đàn ông ngoại tình, đàn bà ngoại tình. Trai ngoại tình, gái ngoại tình. Ngài cảm thấy chán nản vì nghĩ rằng mình không hiểu rõ nhu cầu tâm sinh lý của con chiên, và vì thế không biết cách giúp đỡ con chiên. Ngài đã nghĩ đến việc xin đổi đi một giáo xứ khác.

[về đầu trang]