Người Giáo Dân


Thử đi tìm lý do vì sao Việt Nam là nước đi đầu ở Châu Á về hợp pháp hóa “Hôn Nhân Đồng Tính”

Người Giáo Dân

Thử đi tìm lý do vì sao Việt Nam là nước đi đầu ở Châu Á về hợp pháp hóa “Hôn Nhân Đồng Tính”. Nhưng tại sao một nước rất ít tiến bộ về nhân quyền như Việt Nam, lại tỏ ra hết sức “cấp tiến” về một sự kiện, một “phong trào”, mà cho tới giờ nầy. 

I. THÔNG TIN.
 

[về đầu trang]