Gia Trưởng GĐN


Đêm Gia Đình Nazareth, Thứ Sáu, 5 tháng 2 năm 2016

Gia Trưởng GĐN

Gia Đình Nazareth xin thông báo về Đêm Gia Đình tháng 2 sẽ được tổ chức như sau:

Địa điểm: Hội trường giáo xứ Thánh Gioan Tẩy Giả (John the Baptist) Cộng Đoàn Costa Mesa,
1015 Baker, Costa Mesa, CA.

Thời gian: Tối thứ Sáu đầu tháng, ngày 5 tháng 2 năm 2016.

Chương trình chi tiết:

50 Năm Thành Hôn – 50 Năm Hồng Ân

Lê John Mừng và Marie Lan and Gia Trưởng GĐN
Lời ngỏ: 

Thánh Lễ để cùng nhau cảm tạ Chúa trong dịp kỷ niệm 50 Năm Thành Hôn – 50 Năm Hồng Ân của Anh Chị Nhuệ-Thu Nhi cuối tuần qua.

 
Orange, ngày 23 tháng 4 năm 2013

Anh Chị Nhuệ và Thu Nhi thân mến,

50 Năm Thành Hôn – 50 Năm Hồng Ân

Lê John Mừng và Marie Lan and Gia Trưởng GĐN
Lời ngỏ: 

Gia Đình Nazareth Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Orange chân thành cám ơn Anh Chị Niên Trưởng Nguyễn Văn Nhuệ và Thu Nhi đã cho tất cả anh chị em trong đại gia đình Nazareth có cơ hội đến hiệp dâng Thánh Lễ để cùng nhau cảm tạ Chúa trong dịp kỷ niệm 50 Năm Thành Hôn – 50 Năm Hồng Ân của Anh Chị cuối tuần qua.

Orange, ngày 23 tháng 4 năm 2013

Anh Chị Nhuệ và Thu Nhi thân mến,

Gia Đình Nazareth Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Orange chân thành cám ơn Anh Chị Niên Trưởng Nguyễn Văn Nhuệ và Thu Nhi đã cho tất cả anh chị em trong đại gia đình Nazareth có cơ hội đến hiệp dâng Thánh Lễ để cùng nhau cảm tạ Chúa trong dịp kỷ niệm 50 Năm Thành Hôn – 50 Năm Hồng Ân của Anh Chị cuối tuần qua.

[về đầu trang]