Lê John Mừng và Marie Lan


Đêm Gia Đình Nazareth Tháng 5 với Lm. Nguyễn Uy Sỹ và Tiến sĩ Phạm Thị Huê

Lê John Mừng và Marie Lan

Đêm Gia Đình Nazareth tháng 5

Đêm Gia Đình Nazareth Tháng 5 sẽ được tổ chức vào thứ Sáu, ngày 9 tháng 5 năm 2014 tại Trung Tâm Công Giáo, từ 7 đế 9 giờ tối.

Thông Báo Về Đêm Gia Đình Nazareth Tháng 12

Lê John Mừng và Marie Lan

Trong Đêm Gia Đình Tháng 11 vừa qua, với chủ đề Hạnh Phúc Đến Từ Đâu, Cha Linh Hướng và Điều Hành TrungTâm Công Giáo Joseph Nguyễn Thái đã hướng dẫn gần 200 giáo dân nhìn lại hành trình sống đức tin của mỗi người trong suốt Năm Đức Tin, để cùng nhận thức rằng chỉ có Đức Tin mới đưa đến hạnh phúc chân thật.
 

Đêm Gia Đình Nazareth, ngày 8 tháng 11, 2013

Lê John Mừng và Marie Lan
Lời ngỏ: 

Thưa cha linh hướng,
Thày Phó tế và cô,
Quí anh chị trong đại gia đình Nazareth.
 
Như thường lệ, Đêm Gia Đình Nazareth Tháng 11 sẽ được tổ chức vào thứ Sáu, ngày 8 tháng 11 năm 2013, từ 7-9 tối, tại Trung Tâm Công Giáo.
 

Đêm Gia Đình Nazareth Tháng 8

Lê John Mừng và Marie Lan
Lời ngỏ: 

Đêm Gia Đình Tháng 8, 2013

Gia Đình Nazareth Đồng Hành với Các Gia Đình.
Đêm Gia Đình Nazareth Tháng 8 sẽ được tổ chức vào tối thứ Sáu, ngày 16 tháng 8 năm 2013, từ 7-9pm tại Trung Tâm Công Giáo.
 

Đêm Gia Đình Tháng 7, 2013

Lê John Mừng và Marie Lan
Lời ngỏ: 

Mời mọi người tham dự Đêm Gia Đình đông đủ. 

Đêm Gia Đình Nazareth Tháng 7, 2013

Gia Đình Nazareth chân thành cám ơn sự tham dự của gần 300 giáo dân trong cộng đồng đã đến dâng Thánh Lễ cầu nguyện và vinh danh các Người Cha trong Đêm Gia Đình Tháng 6 vừa qua.
 
Đêm Gia Đình Nazareth Tháng 7 sẽ được tổ chức vào tối thứ Sáu , ngày 12 tháng 7 năm 2013, từ 7-9pm tại Trung Tâm Công Giáo, Santa Ana.
 

50 Năm Thành Hôn – 50 Năm Hồng Ân

Lê John Mừng và Marie Lan and Gia Trưởng GĐN
Lời ngỏ: 

Thánh Lễ để cùng nhau cảm tạ Chúa trong dịp kỷ niệm 50 Năm Thành Hôn – 50 Năm Hồng Ân của Anh Chị Nhuệ-Thu Nhi cuối tuần qua.

 
Orange, ngày 23 tháng 4 năm 2013

Anh Chị Nhuệ và Thu Nhi thân mến,

50 Năm Thành Hôn – 50 Năm Hồng Ân

Lê John Mừng và Marie Lan and Gia Trưởng GĐN
Lời ngỏ: 

Gia Đình Nazareth Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Orange chân thành cám ơn Anh Chị Niên Trưởng Nguyễn Văn Nhuệ và Thu Nhi đã cho tất cả anh chị em trong đại gia đình Nazareth có cơ hội đến hiệp dâng Thánh Lễ để cùng nhau cảm tạ Chúa trong dịp kỷ niệm 50 Năm Thành Hôn – 50 Năm Hồng Ân của Anh Chị cuối tuần qua.

Orange, ngày 23 tháng 4 năm 2013

Anh Chị Nhuệ và Thu Nhi thân mến,

Gia Đình Nazareth Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Orange chân thành cám ơn Anh Chị Niên Trưởng Nguyễn Văn Nhuệ và Thu Nhi đã cho tất cả anh chị em trong đại gia đình Nazareth có cơ hội đến hiệp dâng Thánh Lễ để cùng nhau cảm tạ Chúa trong dịp kỷ niệm 50 Năm Thành Hôn – 50 Năm Hồng Ân của Anh Chị cuối tuần qua.

[về đầu trang]