dcct.


CHÚA Ở QUANH TA

Lm. VĨNH SANG and dcct.

Trong tất cả các trình thuật về biến cố Chúa Giêsu hiện ra sau khi đã phục sinh : Buổi sáng ngày thứ nhất trong tuần (Ga 20, 11 - 18); buổi chiều với hai môn đệ trên đường Emmaus (Lc 24, 12 - 35); buổi sáng nơi bờ biển với các môn đệ sau một đêm đánh cá (Ga 21,1 - 19). Không lần nào chúng ta thấy Chúa xuất hiện trong dáng vẻ của người cao sang quyền thế, trong y phục lộng lẫy sang trọng, bên những đoàn quân tiền hô hậu ủng.

[về đầu trang]