Trinh Ngoc Danh


Chủ Nhật Phục Sinh

Trinh Ngoc Danh
Lời ngỏ: 

Chủ Nhật Phục Sinh

CN PHỤC SINH / C
Bài đọc 1 : ( Cv. 10:34,37-43). Bài đọc 2 : ( Cl.3:1-4)
Tin Mừng : ( Ga. 20:1-9)
 
TIN VUI SỐNG LẠI
 

[về đầu trang]