Cao Tấn Tĩnh


Nguyệt San Fortune xếp Đức Thánh Cha Phanxicô là vị lãnh đạo thứ 4 trên thế giới năm 2015

Cao Tấn Tĩnh

Nguyệt San Fortune năm 2014, trong lần xếp hạng 50 vị lãnh đạo đệ nhất trên thế giới (the world greatest leaders) hằng năm, lần đầu tiên đã xếp Đức Thánh Cha Phanxicô đứng thứ nhất trong số 50 nhà lãnh đạo ảnh hưởng nhất trên thế giới, "những người nam nữ đang làm biến đổi về lãnh vực thương mại, quản trị, lòng nhân nghĩa và nhiều hơn nữa". 

Đức Thánh Cha Phanxicô I

Cao Tấn Tĩnh

Chỉ sau ba lần bầu, vị Tân Giáo Hoàng thứ 266 của Giáo Hội Kitô Công Giáo đã được mật nghị hồng y chọn bầu, còn nhanh hơn cả Tân Giáo Hoàng Biển Đức XVI sau 4 lần bầu (18-19/4/2005 - 22 tiếng đống hồ), và Tân Giáo Hoàng Gioan Phaolô II với 8 lần bầu (14-16/10/1978).

[về đầu trang]