Lm. Trần Công Nghị


Gia đình và ảnh hưởng Truyền thông qua internet (4)

Lm. Trần Công Nghị

4. Using Media and Technology

5 Lessons for Parenting in the Digital Age

How much screen time is too much? How should parents decide when and why to limit technology use for their children? At what point is it unhealthy for children to use technology? Read this blog and related stories by Soren Gordhamer

Gia đình và ảnh hưởng Truyền thông qua internet (3)

Lm. Trần Công Nghị

3. Gia đình An toàn trên internet: làm thế nào ngăn chặn nội dung không thích hợp cho con cái

Gia đình và ảnh hưởng Truyền thông qua internet (2)

Lm. Trần Công Nghị

2. Điện tử nội dung khiêu dâm, ảnh hưởng trên người lớn và gia đình

 

Biện pháp tự vệ cơ bản chống lại tội lỗi và cám dỗ là một mối quan hệ sâu sắc và vững chắc với Thiên Chúa, nó bắt nguồn từ tình yêu.

Gia đình và ảnh hưởng Truyền thông qua internet (1)

Lm. Trần Công Nghị

Dàn bài

1. Thế giới Truyền thông và internet hôm nay: ích lợi và nguy hại

ĐTC Benêdictô bị trượt ngã, bị thương nơi cổ tay...

Lm. Trần Công Nghị

AOSTA, Italy – Đức Thánh Cha XVI đã bị ngã trong căn nhà gỗ nơi ngài nghỉ hè và bị thương nơi cổ tay phải. Ngài đã được chở đi bệnh viện để giải phẫu và nhân viên Vatican cho biết cuộc giải phẫu thành công.
 
Phát ngôn viên Tiziano Trevisan của bệnh viện Umberto Parini tại Aosta cho biết cuộc giải phẫu nhẹ có đánh thuốc mê nơi cổ tay để các bác sĩ điều chỉnh lại chỗ xương vỡ.
 

[về đầu trang]