Bảo Thái


Gia Đình Nazareth Gioan Tẩy Giả với Thánh Lễ Tái Thệ Hôn, 23-2-2013

Bảo Thái

Chiều Thứ Bẩy ngày 23 tháng 2 năm 2013, tại thánh đường Thánh Gioan Tẩy Giả (John the Baptist), Costa Mesa, California, một thánh lễ đặc biệt đã được tổ chức nhằm vinh danh đời sống hôn nhân gia đình. Thánh lễ hôm nay, từ các bài thánh ca, lời nguyện đến bài giảng đều hướng về ý nghĩa và ơn gọi hôn nhân gia đình.
 

[về đầu trang]