Nguyễn Phương Lan


Nazareth Seattle Dạ Vũ Tình Yêu, 16/2/2013

Nguyễn Phương Lan

Nhâm  Thìn  đã  qua
Quý  Tỵ  vừa  tới
Đón  mừng  Xuân  Mới
Mọi  người  thơ  thới
Vui  mừng  hớn  hở
Thăm  Khu  Đất  Mới
Giáo  xứ  Việt  Nam

[về đầu trang]