Nguyễn Thượng Chánh & Nguyễn Ngọc Lan


Không ăn thì lỗ, còn ăn thì lại khổ!

Nguyễn Thượng Chánh & Nguyễn Ngọc Lan

Xuân đến, Xuân đi, Xuân lại về…Chúng ta hiện đang bước dần vào mùa lễ lộc... Thôi thì tiệc tùng lu bù liên miên, ăn uống mệt nghỉ!
 

Tiệc cuối năm trong cơ quan, trong sở, trong hãng; tiệc khao mừng xếp lớn xếp nhỏ; tiệc gây quỹ của hội đoàn; tiệc ái hữu, tiệc từ thiện, tiệc cứu trợ; thêm tiệc họp mặt bạn bè ta hát ta nghe ta vỗ tay hay tiệc gia đình, v.v…

[về đầu trang]