Bún Riêu


Đàn ông và đàn bà

Bún Riêu

Đàn ông và Đàn bà là cả 2 thế giới khác biệt nhau. Họ khác nhau về thể chất, về tinh thần, về cách suy nghĩ, cũng như về cách hành sự trong cuộc sống.

[về đầu trang]