Phan Huyen


Tờ Khai Sanh Oan Nghiệt

Phan Huyen

1.
…Cha tôi đánh mẹ tôi như cơm bữa, lần cuối cùng, năm tôi 6 tuổi. Hôm đó, cha về nhà với người đàn bà son phấn chứ không xoàng xĩnh như mẹ tôi.
 

[về đầu trang]