Nguyễn Tiến Cảnh, MD


Thế nào là cứu chuộc? Ý nghĩa tiếng "cứu chuộc" theo Đức Phanxicô

Nguyễn Tiến Cảnh, MD

Trong bài giảng, Đức Giáo Hoàng đã nói: “Thiên Chúa đã cứu chuộc tất cả chúng ta, tất cả, bằng Máu Chúa Kitô: Tất cả chúng ta, không phải chỉ có người Công Giáo.
 

Giới tính không thể tự mình chọn được

Nguyễn Tiến Cảnh, MD

Lần đầu tiên vào tháng 11 năm 2012 giới tính được đưa vào nghị trình thảo luận của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc (LHQ) về chống kỳ thị như là một định nghĩa/xếp loại đặc biệt để được bảo vệ .
 

[về đầu trang]