Mỹ Diệp sưu tần


8 giai đoạn của hôn nhân

Mỹ Diệp sưu tần

Mỹ Diệp sưu tầm và gửi bạn đọc những giai đoạn hôn nhân của một đời người. Thử xem cuộc đời ông chồng bạn có đúng với những gì  như bà vợ này tả không nha ? Cười chút cho vui ấy mà!
 
 
Giai đoạn 1: năm 20 - 30 tuổi
Chồng em chẳng thích ăn quà, Ngày nào cũng chỉ về nhà ăn cơm. Cơm nhà rất dẻo rất thơm, Chồng em chỉ thích ăn cơm ở nhà

[về đầu trang]