Nguyên Dung


Khi gia đình không “hàn lâm”

Nguyên Dung

Nhiều bạn học sinh sinh ra trong một gia đình mà ba mẹ không làm những công việc “hàn lâm”, không được bạn bè đánh giá là “gia đình cơ bản”. Nhưng các bạn đã có nhiều cách để chứng tỏ mình…

[về đầu trang]