Phó Tế Định sưu tầm


Lời hay ý đẹp

Phó Tế Định sưu tầm

Cuộc sống này ngắn lắm!
Hôn chậm thôi,
Cười to lên,
Yêu chân thành, và
Tha thứ thật nhanh.
 
***

Từ bỏ không hẳn là chịu thua…
Mà là không muốn chạy đua với những thứ… vô nghiã.
 
***

[về đầu trang]